ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการให้บริการข้อมูลเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์

เลขที่บัญชี :  
วันเกิด / วันที่จดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล) :   / /    เช่น (31/05/1973)
รหัสใช้ลงทะเบียนครั้งแรก(Initial Password) :  


   

 

1. พิมพ์รหัสผู้ใช้ (ตามที่ระบบแจ้งทางอีเมล์)
2. พิมพ์วันเดือนปี ค.ศ.เกิด (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ วันที่จดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล)
3. พิมพ์รหัสผ่านชั่วคราว (Initial Password)
4. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม "ตกลง"

ท่านสามารถที่จะค้นหาข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคได้จาก เว็บเพจต่อไปนี้
คำถามที่พบบ่อยๆ (FAQ)

หากท่านมีปัญหาในการใช้บริการการลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถติดต่อได้ที่
เจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์สาขาที่ท่านเปิดบัญชี หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2658-5050
หรือ e-mail: